Một vài Podcast/blog nên theo dõi

James Altucher Tôi cũng mới biết đến James Altucher gần đây thôi, qua bài viết Vì sao Pat thành công? của Ecoblader. Bài viết rất hay, đến mức tôi cần phải follow anh ta ngay lập tức. Seth Goldin Một marketer nổi tiếng trên thế giới, phong cách viết blog…

Read this article

Tất cả mọi thứ đều là bán hàng!

Tất cả mọi cuộc trao đổi 2 chiều đều là sale. Vì thế, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều có thể quy về thành một, đó là nghệ thuật sale. Nhà nước thì bán cho nhân dân niềm tin, đổi lại là sự trung thành,…

Read this article